اتاق فکرانجمن

اتاق فکر انجمن

اتاق فکر انجمن علمی شیمی متشکل از دانشجویان برتر شیمی از نظر علمی و پژوهشی بوده که از طرف اعضای هیئت مدیره انتخاب و با نظارت هیئت مدیره  در امور مربوط به انجمن فعالیت و همکاری خواهند داشت .

اعضای محترم اتاق فکر با ترتیب جلسات هفتگی و یا ماهانه به بررسی تخصصی برنامه های انجمن در ترم جاری پرداخته و با همفکری یکدیگر به ارتقای هر چه بیشتر کمی و کیفی برنامه ها کمک می نمایند.

 

دلایل و اهداف تشکیل اتاق فکر انجمن عبارتند از :

 1. عمل به امر مشورت که یکی از مهمترین توصیه های دین مبین اسلام است .
 2. عمل به ماده 6 قسمت ب اساسنامه انجمن
 3. عمل به ماده 5 بند 2 و بند 4 اساسنامه انجمن
 4. به کارگیری مستقیم اعضای برتر و صاحب اندیشه در فعالیت ها
 5. تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای پیشبرد و اجرای هر چه بهتر برنامه ها
 6. شناسایی اعضای فعال و حمایت علمی از آنها  و نیز استفاده از آنها در کمیته ها و کارگروه های تخصصی
 7. شناسایی استعداد ها و هدایت آنها به درجات بالاتر
 8. استفاده از افراد شایسته و صاحب نظر در فعالیت ها و تصمیم گیری ها
 9. بهبود هر چه بیشتر برنامه ها و تصمیم گیری ها در جهت افزایش کمی و کیفی سطح علمی دانشجویان
 10. شناساندن ، معرفی ، اطلاع رسانی و تبلیغ اهداف انجمن و شرح مستقیم برنامه های آن

 

برخی از وظایف اعضای اتاق فکر به شرح زیر است :

 1. ارائه ی راه حل های مناسب و کاربردی برای اجرای طرح ها و برنامه ها
 2. ارائه ی طرح های علمی در جهت افزایش کمی و کیفی فعالیت ها
 3. ارائه ی برنامه های پیشنهادی در جهت پیشبرد اهداف علمی انجمن
 4. کمک به انجمن برای جذب دانشجویان و نیز اشاعه فرهنگ استقلال ، آزادی ، توسعه ملی و نفی وابستگی
 5. شناخت اعضای فعال و صاحب اندیشه و معرفی آنها به هیئت مدیره
 6. همکاری مستقیم با هیئت مدیره در اجرای هر چه بهتر برنامه ها
 7. تبلیغ و اطلاع رسانی به دانشجویان در جهت اهداف انجمن

در صورت تمایل برای عضویت در اتاق فکر و شرکت در جلسات آن می توانید از راه های زیر اقدام نمایید

 1. مراجعه حضوری به دفتر انجمن
 2. عضویت در کانال اطلاع رسانی تلگرام به آدرس    otaghefekr@ و توجه به اطلاعیه های آن