هیئت مدیره

هیئت مدیره :

هیئت مدیره انجمن علمی شیمی متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان این 5 نفر توسط دانشجویان گروه شیمی و با اکثریت آراء انتخاب گردیه اند

از میان 5 نفر اعضای اصلی نیز یک نفر به منظور مدیریت و سیاست گذاری امور انجمن به عنوان رئیس هیئت مدیره با اتفاق آراء  انتخاب گردیده است .

رئیس هیئت مدیره :

مهرزاد  فریدی                                دانشجوی مقطع کارشناسی رشته شیمی در گرایش کاربردی

آدرس ایمیل : mehrzad.faridi@gmail .com